Álláshirdetés

      Álláshirdetés bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum

                           a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Vendéglátó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár (vendéglátóipar, turisztika ágazat)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8360 Keszthely, Mártírok útja 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakmai elméleti tantárgy oktatása szakgimnáziumban és szakközépiskolában

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, a szakmai tantárgyaknak (vendéglátóipar, turisztika ágazat) megfelelő szakos felsőfokú végzettség és szakképzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       Szakmai önéletrajz,
  •       Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
  •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
  •       A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  •       A pályázat hirdetője, a pályázót tájékoztatja, hogy a létre nem jött közalkalmazotti jogviszony esetén a pályázati adatokat az eljárás járultával törli. A munkakörre alkalmas pályázó külön hozzájáruló nyilatkozata esetén elérhetőségi adatait 1 évig nyilvántartja a hirdető, majd 1 év elmúltával törli az adatokat. (GDPR)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fisli István tagintézmény-vezető nyújt, a +3630/447-4932 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Mártírok útja 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZC-2021-1655/2019. , valamint a munkakör megnevezését: szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár (vendéglátóipar, turisztika ágazat).

és

  •       Elektronikus úton Fisli István tagintézmény-vezető részére a kvszk@kvszk.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

forrás: KÖZIGÁLLÁS