Alapítvány

​IDEGENFORGALMI JÓ TANULÁSÉRT ALAPÍTVÁNY

Puskás István illetve Dr. Somogyi M. Lenke mint alapítók 1992. decemberében jegyeztették be az„Idegenforgalmi jó tanulásért” Alapítvány néven.
Az alapítvány első kuratóriumának tagjai: Muszatics László, Fekete György, Horváth Alajos voltak.
A jelenlegi kuratórium tagjai : Fisli István, Fekete György, Némethné Bali Mária.

 

Az alapítvány célja:
Keszthely, és Hévíz közvetlen vonzáskörzetében az idegenforgalom színvonalának folyamatos emelése, a vendéglátóipari szakember-utánpótlás biztosítása érdekében a Keszthelyi VSZK tanulóinak szakmai képzésére ösztönzés, a kimagasló tanulmányi eredményeket folytató tanulók jutalmazása, felkészítő tanáraik munkájának elismerése.
Minden területen a vendéglátó és idegenforgalmi szakemberek szakmai önképzésének támogatása.

Amennyiben személyi jövedelemadójának 1%-val támogatni kívánja alapítványunkat, akkor a rendelkező nyilatkozaton a megfelelő helyre az alábbiakat kérjük ráírni:

A kedvezményezett adószáma: 18950625-1-20

A kedvezményezett neve: IDEGENFORGALMI JÓ TANULÁSÉRT ALAPÍTVÁNY

Támogatását ezúton is köszönjük!

Közhasznúsági jelentés 2016

2016. évi közhasznúsági jelentés: [ MEGT​E​KINT​​​ – pdf ]

 

Közhasznúsági jelentés 2015

2015. évi közhasznúsági jelentés: [ MEGT​E​KINT​​​ – pdf ]

​                                                                                                                                              ​​

Közhasznúsági jelentés 2014

2014. évi közhasznúsági jelentés: [ MEGT​EKINT​​ – pdf ]

​                                                                                                                                              ​​

 

Közhasznúsági jelentés 2013

2013. évi közhasznúsági jelentés: [ MEGTEKINT​ – pdf ]

​                                                                                                                                              ​​

Közhasznúsági jelentés 2012

2012. évi közhasznúsági jelentés: [ MEGTEKINT​​ – pdf ]

​                                                                                                                                              ​​

Közhasznúsági jelentés

2011. január 1-től 2011. december 31-ig
Az Idegenforgalmi Jó Tanulásért Alapítványt a Zala Megyei Bíróság 1998.07.03. napján kelt Apk. 60.096/1992/10. számú végzésével, mint közhasznú szervezet vette nyilvántartásba.

Az alapítvány az alapító okiratban foglaltak és a vonatkozó törvényi szabályozást figyelembe véve 2010. évben is célirányosan működött.

Az 1997. évi közhasznú szervezetekről szóló CLVI. törvény 19.§ (1.) bekezdésében foglaltak szerint elkészítette éves beszámolóját és egyidejűleg a (2.) bekezdés szerint a kuratórium 3/2009. számú határozatával elfogadta a közhasznúsági jelentését.

Az Idegenforgalmi Jó Tanulásért Alapítvány az alapítványokról szóló kormányrendeletben és a számviteli törvényben foglaltakon túl a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényben foglalt előírásokat is betartotta.

A közhasznúsági jelentés CLVI. törvény 19.§ (3.) bekezdés a-g. pontjának előírásait követi.

a.) számviteli beszámoló:
Az egyszerűsített beszámoló eredmény levezetése:

A tétel megnevezése Előző év Tárgy év
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 290 515
I. Pénzügyileg rendezett bevételek 290 515
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 259 186
e. Egyéb (szja 1%-a) 259 186
5. Egyéb bevétel 30 13
C. Tényleges pénzbevételek 290 515
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 420 597
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény 402 358

 

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 292
1. Bérköltség 292
ebből: – megbízási díjak 292
3. Bérjárulékok 39
F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege 186

Az egyszerűsített beszámoló mérlege:

A tétel megnevezése Előző év Tárgy év
Forgóeszközök 402 358
IV. Pénzeszközök 402 358
Eszközök (aktívák) összesen 402 358
C. Saját tőke 402 358
I. Induló tőke/jegyzett tőke 530 441
II. Tőkeváltozás/eredmény -128 -83
Források (passzívák) összesen 402 358

Az alapítvány eredmény kimutatása – melyet csatoltunk – a 2011. évben bevétel 515 eFt, az összes ráfordítás 597 eFt volt.

b.) a költségvetési támogatás felhasználása:
Az alapítvány a 2011-es évben 115.900 Ft-ot nyert pályázaton. A pénzből vásároltunk 2 db 8 GB Pen Drive-ot és egy USB-s egeret 7.500 Ft-ért, fénymásolópapírt 28.800 Ft-ért, irodaszert 18.891 Ft-ért, illetve az alapítvány ügyintézőjének tiszteletdíja is ebből lett kifizetve 58.010 Ft.

c.) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Az alapítvány csak pénz vagyonnal rendelkezik.

Az induló vagyon 2011.01.01-én:

Bankszámla egyenlege: 306.901,- Ft
Folyószámla egyenlege: 112.934,- Ft
Készpénz: 21.509,- Ft
Összesen: 441.344,- Ft

2011. évi bevételek az alábbiak:

Felajánlott személyi jövedelemadó 1 %-a 186.039,- Ft
Diákhitel Központ Zrt. nyertes pályázat 200.000,- Ft
NCA-NYD-11-0701 nyertes pályázat 115.900,- Ft
Banki kamatbevétel 252,- Ft
12. F osztály osztálypénz felajánlása 3.980,- Ft
Biztosítási díj jutaléka 8.520,- Ft
Összesen: 514.691,- Ft

 

2011. évi kiadások az alábbiak:

Bankköltség 15.146,- Ft
Diákönkormányzat pályázati pénz felhasználása 199.988,- Ft
Tanulók jutalmazása 189.000,- Ft
Tanárok jutalmazása 45.000,- Ft
NCA-NYD-11-0701 pályázat terhére elszámolva
Ügyintéző tiszteletdíja 58.010,- Ft
Irodaszer illetve irodai eszközök vásárlása 55.191,- Ft
Közteher 39.000,- Ft
Egyéb kiadások (aláírási címpéldány, naplófőkönyv) 4.035,- Ft
Összesen: 597.370,- Ft

d.) a cél szerinti juttatások kimutatása:

  • Jutalmazott tanárok: Összesen: 45.000,- Ft
  • Tanulók jutalmazása: Összesen: 189.000,- Ft

e.) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:

A 2011. évben az Idegenforgalmi Jó Tanulásért Alapítvány 115.900 Ft-ot nyert pályázaton. Az Országgyűlés 2003. június 23-án fogadta el a Nemzeti Civil Alapprogramról (NCA) szóló 2003. évi L. törvényt. Az Alapprogram fő célja a civil szervezetek pályázati támogatások útján történő támogatásával működésük megerősítése, a civil szektor fejlődésének elősegítése. 2011-ben az Alapprogram rendelkezésre álló forrása 3,6 milliárd forint.

f.) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:

Az alapítvány kuratóriumának tagjai a betöltött tisztségekért juttatást nem kaptak.

g.) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

Az alapítvány egyszerűsített mérlege azt tanúsítja, hogy a pénzkezelés, pénzforgalom bizonylatolása megfelelt a szabályzatokban és a pénzügyi jogszabályokban foglaltaknak.

Az állampolgároknak a SZJA 1%-ra vonatkozó felajánlása az előző évihez képest jelentősen csökkent.

Kamatbevétel nem volt számottevő.

Tanulók jutalmazására 2011. évben 189.000,- Ft-ot fizettünk ki, mely magába foglalja a tanulók versenyen való eredményes szereplésének jutalmazását, valamint az év végi kiváló, kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók jutalmait.

A pedagógus munkáját 45.000,- Ft összegű jutalmazással ismerte el az alapítvány kuratóriuma.

Az ügyintéző, a VSZK közalkalmazottja az alapítvány ügyeinek intézéséért nettó 58.010,- Ft tiszteletdíjat kapott.

Keszthely, 2012. május 8.

Fisli István 
a kuratórium elnöke

 

Közhasznúsági jelentés
2010. január 1-től 2010. december 31-ig
Az Idegenforgalmi Jó Tanulásért Alapítványt a Zala Megyei Bíróság 1998.07.03. napján kelt Apk. 60.096/1992/10. számú végzésével, mint közhasznú szervezet vette nyilvántartásba.

Az alapítvány az alapító okiratban foglaltak és a vonatkozó törvényi szabályozást figyelembe véve 2010. évben is célirányosan működött.

Az 1997. évi közhasznú szervezetekről szóló CLVI. törvény 19.§ (1.) bekezdésében foglaltak szerint elkészítette éves beszámolóját és egyidejűleg a (2.) bekezdés szerint a kuratórium 3/2009. számú határozatával elfogadta a közhasznúsági jelentését.

Az Idegenforgalmi Jó Tanulásért Alapítvány az alapítványokról szóló kormányrendeletben és a számviteli törvényben foglaltakon túl a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényben foglalt előírásokat is betartotta.

A közhasznúsági jelentés CLVI. törvény 19.§ (3.) bekezdés a-g. pontjának előírásait követi.

a.) számviteli beszámoló:
Az egyszerűsített beszámoló eredmény levezetése:

A tétel megnevezése Előző év Tárgy év
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 285 290
I. Pénzügyileg rendezett bevételek 285 290
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 268 259
e. Egyéb (szja 1%-a) 268 259
5. Egyéb bevétel 17 30
C. Tényleges pénzbevételek 285 290
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 421 420
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény 530 402

 

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 286
1. Bérköltség 286
ebből: – megbízási díjak 286
3. Bérjárulékok 40
F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege 259

Az egyszerűsített beszámoló mérlege:

A tétel megnevezése Előző év Tárgy év
Forgóeszközök 530 402
IV. Pénzeszközök 530 402
Eszközök (aktívák) összesen 530 402
C. Saját tőke 530 402
I. Induló tőke/jegyzett tőke 665 530
II. Tőkeváltozás/eredmény -136 -128
Források (passzívák) összesen 530 402

Az alapítvány eredmény kimutatása – melyet csatoltunk – a 2010. évben bevétel 290 eFt, az összes ráfordítás 420 eFt volt.

b.) a költségvetési támogatás felhasználása:
Az alapítvány közvetlen költségvetési támogatásban nem részesült.

c.) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Az alapítvány csak pénz vagyonnal rendelkezik.

Az induló vagyon 2010.01.01-jén:

Bankszámla egyenlege: 418.886,- Ft
Folyószámla egyenlege: 110.934,- Ft
Készpénz: 399,- Ft
Összesen: 530.219,- Ft

2010. évi bevételek az alábbiak:

Felajánlott személyi jövedelemadó 1 %-a 259.478,- Ft
Banki kamatbevétel 1.161,- Ft
Felajánlott megbízás 10.947,- Ft
Biztosítási díj jutaléka 18.020,- Ft
Összesen: 289.606,- Ft

2010. évi kiadások az alábbiak:

Bankköltség 13.571,- Ft
Alapítványi bálra felajánlás összege 80.000,- Ft
Tanulók jutalmazása 104.000,- Ft
Tanárok jutalmazása 124.055,- Ft
Ügyintéző tiszteletdíja 58.010,- Ft
Közteher 40.036,- Ft
Összesen: 419.672,- Ft

d.) a cél szerinti juttatások kimutatása:

  • Jutalmazott tanárok: Összesen: 124.055,- Ft
  • Tanulók jutalmazása: Összesen: 104.000,- Ft

e.) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:

2010. évben az alapítvány költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől nem kapott támogatást.

f.) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:

Az alapítvány kuratóriumának tagjai a betöltött tisztségekért juttatást nem kaptak.

g.) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

Az alapítvány egyszerűsített mérlege azt tanúsítja, hogy a pénzkezelés, pénzforgalom bizonylatolása megfelelt a szabályzatokban és a pénzügyi jogszabályokban foglaltaknak.

Az állampolgároknak a SZJA 1%-ra vonatkozó felajánlása az előző évihez képest csökkent.

Kamatbevétel nem volt jelentős.

Tanulók jutalmazására 2010. évben 104.000,- Ft-ot fizettünk ki, mely magába foglalja a tanulók versenyen való eredményes szereplésének jutalmazását, valamint az év végi kiváló, kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók jutalmait.

A pedagógusok munkáját 124.055,- Ft összegű jutalmazással ismerte el az alapítvány kuratóriuma.

Az ügyintéző a VSZK közalkalmazottja, az alapítvány ügyeinek intézéséért bruttó 72.000,- Ft tiszteletdíjat kapott.

Keszthely, 2011. február 3.

Fisli István 
a kuratórium elnöke

Közhasznúsági jelentés
2009. január 1-től 2009. december 31-ig

Az Idegenforgalmi Jó Tanulásért Alapítványt a Zala Megyei Bíróság 1998.07.03. napján kelt Apk. 60.096/1992/10. számú végzésével, mint közhasznú szervezet vette nyilvántartásba. Az alapítvány az alapító okiratban foglaltak és a vonatkozó törvényi szabályozást figyelembe véve 2008. évben is célirányosan működött. Az 1997. évi közhasznú szervezetekről szóló CLVI. törvény 19.§ (1.) bekezdésében foglaltak szerint elkészítette éves beszámolóját és egyidejűleg a (2.) bekezdés szerint a kuratórium 3/2009. számú határozatával elfogadta a közhasznúsági jelentését. Az Idegenforgalmi Jó Tanulásért Alapítvány az alapítványokról szóló kormányrendeletben és a számviteli törvényben foglaltakon túl a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényben foglalt előírásokat is betartotta.

A közhasznúsági jelentés CLVI. törvény 19.§ (3.) bekezdés a-g. pontjának előírásait követi.

a.) számviteli beszámoló:
Az egyszerűsített beszámoló eredménylevezetése:

 A tétel megnevezése Előző év Tárgy év
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 405 285
I. Pénzügyileg rendezett bevételek 405 285
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 386 268
e. Egyéb (szja 1%-a) 386 268
5. Egyéb bevétel 19 17
C. Tényleges pénzbevételek 405 285
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 813 421
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény 499 530
 A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 287
1. Bérköltség 287
  ebből: – megbízási díjak 287
3. Bérjárulékok 55
F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege 268

Az egyszerűsített beszámoló mérlege:

 A tétel megnevezése Előző év Tárgy év
Forgóeszközök 499 530
IV. Pénzeszközök 499 530
Eszközök (aktívák) összesen 499 530
C. Saját tőke 499 530
I. Induló tőke/jegyzett tőke 907 665
II. Tőkeváltozás/eredmény -408 -136
Források (passzívák) összesen 499 530

Az alapítvány eredménykimutatása a 2009. évben bevétel 285 eFt, az összes ráfordítás 420 eFt volt.

b.) a költségvetési támogatás felhasználása:
Az alapítvány közvetlen költségvetési támogatásban nem részesült.

c.) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Az alapítvány csak pénz vagyonnal rendelkezik.

Az induló vagyon 2009.01.01-én:

Bankszámla egyenlege: 498.721,- Ft
Folyószámla egyenlege: 165.934,- Ft
Készpénz: 774,- Ft
Összesen: 665.429,- Ft

2009. évi bevételek az alábbiak:

Felajánlott személyi jövedelemadó 1 %-a 268.132,- Ft
Banki kamatbevétel 17.221,- Ft
Összesen: 285.353,- Ft

2009. évi kiadások az alábbiak:

Bankköltség 13.188,- Ft
Alapítványi bál zeneszolgáltatás (2009/2010-es tanév) 145.000,- Ft
Tanulók jutalmazása 150.000,- Ft
Tanárok jutalmazása 77.040,- Ft
Ügyintéző tiszteletdíja 60.335,- Ft
Közteher 55.000,- Ft
Összesen: 420.563,- Ft

e.) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:
2009. évben az alapítvány költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől nem kapott támogatást.

f.) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:
Az alapítvány kuratóriumának tagjai a betöltött tisztségekért juttatást nem kaptak.

g.) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:
Az alapítvány egyszerűsített mérlege azt tanúsítja, hogy a pénzkezelés, pénzforgalom bizonylatolása megfelelt a szabályzatokban és a pénzügyi jogszabályokban foglaltaknak.

Az állampolgároknak a SZJA 1%-ra vonatkozó felajánlása az előző évihez képest csökkent.

Kamatbevétel nem volt jelentős.

Tanulók jutalmazására 2009. évben 150.000,- Ft-ot fizettünk ki, mely magába foglalja a tanulók versenyen való eredményes szereplésének jutalmazását, valamint az év végi kiváló, kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók jutalmait.

A pedagógusok munkáját 77.040,- Ft összegű jutalmazással ismerte el az alapítvány kuratóriuma.

Az ügyintéző az alapítvány ügyeinek intézéséért bruttó 60.335,- Ft tiszteletdíjat kapott.

Keszthely, 2010.március 10.

Fisli István 
a kuratórium elnöke

 

Közhasznúsági jelentés
2008. január 1-től 2008. december 31-ig

Az alapítók az alapító okiratot módosították az alábbiak szerint:

A kuratórium elnöke, Muszatics László bejelentette az alapítók felé, hogy kuratóriumi elnöki tisztéről 2008. december 31. napjával lemond. Az alapítók a lemondást elfogadták, ennek megfelelően Muszatics László kuratóriumi elnöki tisztsége lemondására tekintettel 2008. december 31. napjával megszűnt.

Az alapítók 2009. január 01. napjától kezdődően határozatlan időtartamra kuratóriumi elnöknek Fisli Istvánt bízták meg.

A Zala Megyei Bíróság ezen nyilatkozatot tudomásul vette és elfogadta az Apk.60.096/1992/37.sz. végzésével 2009. január 7-én.

Az alapító okirat módosításának időpontja: 2008. december 17.

Az alapító okirat módosítása alapján, mely a vagyon felhasználásának kiegészítésére vonatkozik, az alapítvány céljainak elérése érdekében a tanulók versenyre való felkészítésének költségviselése fedezhető a vagyonból. Az SZKTV Versenyekre, a Szakma Kiváló Tanulója versenyre, valamint az Országos Protokoll Versenyre is készültek tanulók, felkészítésükben 9 pedagógus vett részt. A felkészítő munka eredményes volt.

Tanulóink jutalmazására 2008. évben 117.000 Ft-ot fizettünk ki, mely magában foglalja a tanulók versenyen való eredményes szereplésének jutalmazását, valamint az év végi kiváló, kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók jutalmait.
A pedagógusok munkáját 314.000 Ft összegű juttatással ismerte el az alapítvány kuratóriuma.
Két fő összesen, az alapítvány ügyeinek intézéséért bruttó 101.995,- Ft tiszteletdíjat kapott.

Adatok forintban

Nyitóegyenleg 2008. január 1-jén 906.883 Ft
Bankszámla 902.374 Ft
Készpénz 4.509 Ft
Cél szerinti bevétel 2008-ban 405.641 Ft
Kamat 1.457 Ft
APEH SZJA 1% 385.684 Ft
Támogatás (adomány) 18.500 Ft
Vagyon felhasználása, cél szerinti juttatások 508 040 Ft
Tanulók jutalmazása 117.000 Ft
Tanárok jutalmazása 314.000 Ft
Közteher 108.576 Ft
Alapítványi bál zeneszolgáltatás
(2007/2008 és 2008/2009-es tanév)
145.000 Ft
Bankköltség 14.728 Ft
Tiszteletdíj 101.995 Ft
Hirdetés költsége 11.730 Ft
Záróegyenleg 2008. december 31-én 499.495 Ft
Bankszámla 498.721 Ft
Készpénz 774 Ft
Vagyongyarapodás összesen – 407.388 Ft

Alapítványunk központi költségvetéstől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi ökormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől nem kapott támogatást.
Az alapítvány kuratóriumának tagjai a betöltött tisztségekért juttatást nem kaptak 2008. évben.

Fisli István 
a kuratórium elnöke

 

Közhasznúsági jelentés
2007. január 1-től 2007. december 31-ig

Az alapító okirat módosítása alapján, mely a vagyon felhasználásának kiegészítésére vonatkozik, az alapítvány céljainak elérése érdekében a tanulók versenyre való felkészítésének költségviselése fedezhető a vagyonból. Az SZKTV Versenyekre, a Szakma Kiváló Tanulója versenyre, valamint az Országos Protokoll Versenyre is készültek tanulók, felkészítésükben 9 pedagógus vett részt. A felkészítő munka eredményes volt.

Tanulóink jutalmazására 2007. évben 94 000 Ft-ot fizettünk ki, mely magában foglalja a tanulók versenyen való eredményes szereplésének jutalmazását, valamint az év végi kiváló, kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók jutalmait.
A pedagógusok munkáját 183 000 Ft összegű juttatással ismerte el az alapítvány kuratóriuma.
Az iskola részére szakkönyv vásárlásához 50 000 Ft támogatást nyújtottunk.

Adatok forintban

Nyitóegyenleg 2007. január 1-jén 855 534 Ft
Bankszámla 854 923 Ft
Készpénz 611 Ft
Cél szerinti bevétel 2007-ben 559 389 Ft
Kamat 1713 Ft
APEH SZJA 1% 353 676 Ft
Támogatás (adomány) 204 000 Ft
Vagyon felhasználása, cél szerinti juttatások 508 040 Ft
Tanulók jutalmazása 94 000 Ft
Tanárok jutalmazása 183 000 Ft
Tiszteletdíj, közteher 138 555 Ft
Bankköltség 13 705 Ft
Szakkönyv vásárlási támogatás 50 000 Ft
Egyéb kiadások 28 780 Ft
Záróegyenleg 2007. december 31-én 906 883 Ft
Bankszámla 902 374 Ft
Készpénz 4 509 Ftt
Vagyongyarapodás összesen 51 349 Ft

Alapítványunk központi költségvetéstől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől nem kapott támogatást.
Az alapítvány kuratóriumának tagjai a betöltött tisztségekért juttatást nem kaptak 2007. évben.

Muszatics László
a kuratórium elnöke

​​