ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ OKTATÁS SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐK RÉSZÉRE (2 ÉVES)

      ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ OKTATÁS SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐK RÉSZÉRE (2 ÉVES) bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ OKTATÁS SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐK RÉSZÉRE (2 ÉVES)

TÁJÉKOZTATÓ

az iskolarendszerű képzésben államilag elismert szakképesítést szerzett tanulók érettségire felkészítő két (2) éves szakközépiskolai oktatásáról (nappali és esti munkarend szerint)

A Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Vendéglátó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma a 2020/2021-es tanévre meghirdeti a szakmai bizonyítvánnyal rendelkezők érettségire felkészítő két éves szakközépiskolai oktatását nappali és esti munkarend szerint azok számára, akik rendelkeznek iskolai rendszerű képzésben szerzett, államilag elismert szakképesítéssel.

Az oktatás mindkét tagozaton ingyenes és a tanulókat megilletik a tanulói jogviszonyból eredő jogok és kedvezmények.

A nappali munkarend szerinti osztályban az oktatás folyamatos, az esti munkarend szerinti felnőttoktatáson heti két alkalommal, délutáni/esti időszakban történik.

Tantárgyak:

· Magyar nyelv és irodalom

· Idegen nyelv: angol vagy német

· Matematika

· Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

· Természetismeret

· Informatika

· Testnevelés és sport illetve Osztályközösség-építő program (csak a nappali tagozaton).

Az érettségi vizsga tantárgyai:

· magyar nyelv és irodalom,

· történelem,

· idegen nyelv (angol vagy német),

· matematika,

· kötelezően választott tantárgy: amennyiben a tanuló a négy kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyból érettségi vizsgát tesz, az iskolarendszerű képzésben szerzett, államilag elismert szakképesítést a tanuló kérésére középszintű szakmai érettségi vizsgának kell elismerni. Ez azt jelenti, hogy az érintett tanulók a négy kötelező vizsgatárgy sikeres érettségi vizsgája után megkapják az érettségi bizonyítványukat.

Az oktatás megkezdésének feltételei:

1. Mindkét tagozaton (nappali és esti) az iskolai rendszerű képzésben államilag elismert szakképesítést igazoló szakmunkás bizonyítvány.

2. Korhatár:

· Nappali rendszerű oktatásban 25 éves korig lehet részt venni. Nappali munkarend csak abban az esetben választható, ha a tanulói jogviszony folytonos (3+2 éves képzések lehetősége), egyéb esetben az új szakképzési törvény szerint az érettségi vizsgára felkészítő képzések nappali munkarendben nem végezhetők.

· Esti tagozaton a jelentkező attól a tanévtől kezdve folytathat tanulmányokat a felnőttoktatás keretében, amelyben a tizenhatodik életévét betölti. Felső korhatár nincs.

3. Kitöltött, aláírt és az iskolába eljutatott jelentkezési lap a szakmai bizonyítvány fénymásolatával. (személyesen, postán, vagy elektronikusan: kvszk@kvszk.hu)

Jelentkezési határidő: nappali oktatás esetén: 2020. június 15., esti tagozat esetén: 2020. augusztus 21.

A jelentkezési lap innen letölthető:

· Jelentkezési lap

Az oktatással kapcsolatos bővebb információ kérhető:

· az iskola titkárságán és/vagy Márkusné Szűcs Mariann általános igazgatóhelyettesnél személyesen vagy telefonon (06-83-515-307, 06-30-532 0370).